Galérie

wild nature gallery

Back

nedeľa, 15. september 2019

Strakoš červenochrbtý

Strakoš obyčajný alebo strakoš červenochrbtý je spevavý vták z čeľade strakošovité. Obýva veľkú časť Eurázie a na zimu sa sťahuje do tropickej Afriky. Podľa okrúžkovaných jedincov zo Slovenska bolo zistené zimovanie v Grécku a v Saudskej Arábii. Dĺžka tela: 17 – 20 cm, Rozpätie krídel: 30 cm, Hmotnosť: 30 g.
Strakoš obyčajný má silné šedé končatiny, hákovitý zobák so zubovitým výbežkom v hornej čeľusti a pomerne dlhý chvost. Samec má hnedý až červenohnedý chrbát, biele brucho, čiernosivý chvost s bielou spodinou, sivé temeno hlavy a zátylok a čiernu masku. Samica má rovnako zafarbenú hlavu i chrbát a nemá čiernu masku.
Ozýva sa hrubým "ček, čet" a výrazným "väv". Spev strakoša obyčajného je melodické švitorenie, do ktorého vplieta svoje "čet" a napodobňuje spev iných vtákov.
Strakoš obyčajný je rozšírený na celom území Slovenska od nížin až po smrekové mladiny 1 370 m n. m.. Na Slovensku sa zdržiava od apríla do septembra, kedy odlieta zvyčajne na východ a juh Afriky.
Odhadovaný počet hniezdiacich párov je 65 000 – 130 000. Veľkosť populácie mierne klesla o 20 – 50 %. Územie na ktorom sa vyskytuje je stabilné, maximálne zmeny do 20%. Ekosozologický status v rokoch 1995, 1998 a 2001 žiadny. V roku 2014 LC - menej dotknutý. Európsky ochranársky status SPEC3 – druhy, ktorých globálne populácie nie sú koncentrované v Európe, ale majú tam nevhodný ochranársky status. Stupeň ohrozenia D – ustupujúci druh.
Vyskytuje sa najmä v otvorených krajinách s porastom kríkov, na lúkach, poliach a pasienkoch. Tiež na okrajoch lesov, v sadoch a záhradách so živými plotmi a na lesných mladinách a rúbaniskách.
Hniezdo si stavia raz ročne v tŕňových kríkoch, ktoré ho dobre chránia pred predátormi. Buduje ho z korienkov, vetvičiek a trávy a od mája do júla hniezdi na znáške 3 až 6 vajíčok. Na vajíčkach sedí hlavne samica. Mláďatá sa liahnu po 14. dňoch a hniezdo opúšťajú po 14. – 15. dňoch. Po vylietaní z hniezda ich staré vtáky naďalej kŕmia.
Strakoš obyčajný je hmyzožravec, obľubujúci chrobáky, kobylky, svrčky, saranče a drobné stavovce.

 

(lat. Lanius collurio)

nedeľa, 15. september 2019
created by: Marek Sarvas - výroba stránok