Galérie

wild nature gallery

Back

nedeľa, 05. január 2020

Chochláč severský

Chochláč severský alebo chochláč severný (lat. Bombycilla garrulus) je stredne veľký spevavec z čeľade chochláčovité. Hniezdi v najsevernejších ihličnatých lesoch Európy, Ázie a severnej Ameriky, na Slovensku je zimný hosť a transmigrant.
Chochláč severský meria 18 cm a váži 40 – 71 g.
Za letu sa ozýva tichým zvonivým švitorením "sriiii".
Chochláč severský je na Slovensku zimný hosť a transmigrant. V menších kŕdľoch zimuje na celom území, pozorovaný aj 1 300 m n. m. V niektorých rokoch dochádza k invázii.
Odhadovaný počet zimujúcich jedincov 10 000 – 100 000. Stupeň ohrozenia S – vyhovujúci ochranársky status.
Vyhľadáva miesta s veľkým množstvom bobulovín, kroviny a stromy na medziach i v mestách.
Na hniezdisku sa živí hmyzom, ktorý dokáže chytať za letu, ako včelárik zlatý. Na zimoviskách najmä plodmi jarabiny vtáčej, jej nedostatok zapríčiňuje masívne invázie do strednej i južnej Európy. Na Slovensku sa cez zimu živý rôznymi bobuľami, ako jarabina vtáčia, borievka, hlôžky (Crataegus), imelo biele i ruža šípová.

lat: Bombycilla garrulus)

nedeľa, 05. január 2020
created by: Marek Sarvas - výroba stránok