Galérie

wild nature gallery

Back

piatok, 15. máj 2020

Slávik červienka

Červienka obyčajná (iné názvy: slávik červienka, červienka krovinná lat. Erithacus rubecula) je malý vták z čeľade muchárovité. Má dĺžku tela asi 140 mm. Žije v lesoch po celom území Slovenska. Je sťahovavá, ale zriedkavo aj prezimuje. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov červienka obyčajná patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je stúpajúci, stavy v Európe v rokoch 1980 – 2013 narastali. Červienka meria 14 cm a váži 14,5 – 19,2 g. Jeden z najbežnejších hniezdičov, zistený na 98,1 % mapovacích kvadrátoch od nížin až do 1 650 m n. m. Na zimu sa väčšina populácie sťahuje, ostávajú hlavne dospelé jedince z nížin a kotlín, zimovanie bolo zistené na 48 % mapovacích kvadrátoch.
Odhadovaný počet hniezdiacich párov je 500 000 - 1 000 000, zimujúcich jedincov 70 000 - 150 000. Veľkosť populácie i územie na ktorom sa vyskytuje sú stabilné, maximálna zmena do 20%. Ekosozologický status v rokoch 1995, 1998 a 2001 žiadny. V roku 2014 LC - menej dotknutý.
Živia sa najmä hmyzom v rôznych štádiách vývinu, pavúkmi a inými bezstavovcami ako slimákmi. Konzumujú i rastlinnú potravu, až 60 druhov rôznych plodov ktorých 80% semien ostáva schopná vyklíčiť.

(lat. erithacus rubecula)

piatok, 15. máj 2020
created by: Marek Sarvas - výroba stránok