Galérie

wild nature gallery

Back

piatok, 26. júl 2019

Mravec obyčajný

 Čierny záhradný mravec (Lasius niger), tiež známy ako obyčajný čierny mravec, je druh podrodu Lasius, ktorý sa vyskytuje v celej Európe av niektorých častiach Severnej Ameriky, Južnej Ameriky, Austrálie, Ázie a Austrálie. Európsky druh sa rozdelil na dva druhy; L. niger sa nachádza v otvorených oblastiach, zatiaľ čo L. platythorax sa nachádza v lesných biotopoch. Je to monogynous, čo znamená, že kolónie majú jedinú kráľovnú.
Kolónie Lasius niger môžu v zriedkavých prípadoch dosiahnuť veľkosť až okolo 40 000 pracovníkov, okolo 4 000 až 7 000 je však približne v priemere. Kráľovná Lasius Niger môže žiť až okolo 15 rokov a niektorí tvrdia, že niektorí žili 30 rokov. Lasius niger mačky, zatiaľ čo v počiatočných fázach založenia môžu mať v hniezde dve až tri ďalšie mačky. Budú sa navzájom tolerovať, až kým neprídu prví pracovníci, potom bude s najväčšou pravdepodobnosťou bojovať, kým nezostane jedna kráľovná. Za určitých okolností je možné, že v jednej kolónii môže byť viac kráľovien, ak sa nachádzajú trochu blízko seba a prípadne sa spoja ich dva tunely. V laboratórnych podmienkach môžu pracovníci žiť najmenej 4 roky.
Lasius niger je hostiteľom niekoľkých dočasných sociálnych parazitov skupiny Lasius Mixus vrátane Lasius Mixus a Lasius umbratus.
Hoci mravce pracujú najmenej štyri roky, kráľovné môžu prežiť takmer 30 rokov. Porozumenie základu pre dlhšiu životnosť matiek má vplyv na všeobecný nevyriešený problém v biológii príčin starnutia. V štúdii dlho žijúcich kráľovských mravcov sa zistilo, že kráľovné majú vyššiu expresiu génov zapojených do spracovania poškodených makromolekúl ako geneticky identickí pracovníci. Medzi gény s vyššou expresiou patria gény, ktoré sú potrebné na opravu poškodenia DNA (pozri teóriu poškodenia DNA starnutím) a gény zapojené do proteazómom sprostredkovaných proteínových katabolických procesov závislých od ubikvitínu. Čierne záhradné mravce často skúmajú svoje okolie pomerne značne počas prvých letných mesiacov v snahe zvýšiť prísun potravy pre svoju kráľovnú a jej mláďatá a tiež ako spôsob testovania novej pôdy v rámci prípravy na letný let hniezd. V niektorých prípadoch vedú tieto prieskumy k vytrhávaniu malty a tehly. Tento druh mravca je pre niektorých záhradníkov problémom. Chovajú vošky a mierku na medúzu, ktorú vylučujú, a privádza ju z hostiteľskej rastliny do hostiteľskej rastliny, ktorá rozširuje tieto ďalšie záhradné škodce na nové zdravé rastliny. Mravce tiež budú jesť zrelé ovocie, najmä ovocie, ako sú jahody, ktorým chýba hrubá ochranná pokožka. Lasius niger sa živí aj hmyzom, pavúkami a inými malými bezstavovcami.

 

(latin: lasius niger)

piatok, 26. júl 2019
created by: Marek Sarvas - výroba stránok