Galérie

wild nature gallery

Back

nedeľa, 15. marec 2020

Mačka divá

Mačka divá alebo mačka lesná (Felis silvestris/Felis sylvestris) je druh z rodu Felis (mačka). Žije v Európe, Afrike a v Ázii až po západnú Čínu, Mongolsko a Indiu. Výskyt na Slovensku bol doložený na 64,8 % územia. Mačka divá sa veľmi podobá našej domácej mačke. Mačka divá môže vážiť 1,2-8 kg a dosiahnuť dĺžku 47-78 cm. Má na prvý pohľad zavalitejšiu postavu ako mačka domáca, najmä vďaka dlhšej a hustejšej srsti. Mačka divá má tiež väčšiu hlavu s dlhými fúzmi a menšími ušami. Je sfarbená do sivohneda až sivožlta, s výraznými ryhami na chrbte, chvoste a nohách. Na chrbte je výrazný tmavý pás, brucho býva krémovo žlté. Od zdivočenej mačky domácej ju možno odlíšiť najmä podľa chvosta - chvost mačky divej je kratší ako polovica dĺžky jej tela, po celej dĺžke huňatý a pred koncom má 3-4 pruhy, kým zdivočená mačka domáca má chvost dlhší ako polovicu dĺžky svojho tela, postupne sa zužuje a má väčší počet pruhov na konci.
Jej poddruhy, mačka plavá a mačka stepná, sú predkovia dnešnej domestikovanej mačky domácej.
Dĺžka: 80 - 90 cm bez chvosta
Výška v kohútiku: až 35 - 40 cm
Chvost: 30 cm
Hmotnosť: 8 kg a viac
Na Slovensku žije najmä v pahorkatinách a v podhorských aj horských lesoch, v najvyšších horách, ako sú Vysoké Tatry a Nízke Tatry, sa vyskytuje vzácne.
Jej stavy boli v minulosti veľmi znížené, preto sa pristúpilo k jej umelému odchovu a vypúšťaniu do voľnej prírody.
Nájdeme ju všade, kde sa zachovali staršie lesné komplexy s dostatkom dutín či nôr po iných zvieratách. Pre mačku divú sú typické zmiešané a listnaté lesy v podhorí alebo vo vrchovinách, výnimočne sa vyskytuje vo vysokých horách alebo nížinách.
Mačka divá je nočným zvieraťom. Cez deň oddychuje v brlohu, alebo pod vývratmi stromov. Žije samotárskym životom. Dokáže loziť po stromoch a loviť vo výškach.Dožíva sa 15-20 rokov.
Živí sa drobnými stavovcami, najmä myšami, hrabošmi a vtákmi, výnimočne uloví mladého králika alebo zajaca.

 (Lat. Felis silvestris)

nedeľa, 15. marec 2020
created by: Marek Sarvas - výroba stránok