Galérie

wild nature gallery

Back

nedeľa, 14. február 2021

Ďateľ prostredný

Ďateľ prostredný alebo staršie zriedkavo ďatel strakatý prostredný (lat. Dendrocoptes medius, Dendrocopus medius, Dendrocopos medius, Leiopicus medius, Picoides medius, Picus medius) je druh z čeľade ďatľovité. Ďateľ prostredný meria 20 – 22 cm s rozpätím krídel 33 – 34 cm a váži okolo 55 g.
Je to vták o niečo menší ako ďateľ veľký, na rozdiel od ktorého majú samec, samica aj mláďatá celé temeno červené, oproti lícam nejasne ohraničené, spodné chvostové krovky sú svetloružové a nie sú ostro ohraničené oproti bielemu bruchu. Na spodku tela sa objavujú ojedinelé čierné pozdĺžne prúžky (najmä u mláďat). Zobák je slabší.
Obýva lužné lesy veľkých riek, dubové lesy nížin, pahorkatín a južne orientovaných svahov pohorí v celej južnej polovici Slovenska do 700 – 950 m n. m.. Na severnom Slovensku je zriedkavým druhom. Ďateľ prostredný je stály vták, v mimohniezdnom období ho možno nájsť aj v miešaných a ihličnatých lesoch (do 1 200 m n. m.) a v záhradách. Je viazaný na teplomilné dubové lesy oblasti pahorkatín a nížinné lužné lesy s dubom.
Hniezdi v apríli až júli raz ročne. Hniezdnu dutinu s okrúhlym vletovým otvorom s minimálnym priemerom 34 mm vytesávajú obaja rodičia, najmä však samec, umiestnenie býva od 1,5, najčastejšie 5 – 10, až 17 alebo príležitostne až 20 m. Hĺbka je 20 až 35 cm, šírka 12 cm. Samica znáša 5 až 6 bielych vajec, na ktorých sedia obaja rodičia 12 dní a mláďatá kŕmia tiež obaja rodičia na hniezde 2 týždne a potom ešte jeden týždeň.
Živia sa hmyzom nachádzajúcom sa na kôre a pod kôrou, rôzne vývojové štádiá chrobákov, mravcov a motýľov.
Podobne ako ostatné ďatle si pre užitočnosť zaslúži ochranu. Treba šetriť hlavne hniezdne dutiny a staré zárasty a skupiny stromov.

(lat. Dendrocoptes medius)

nedeľa, 14. február 2021
created by: Marek Sarvas - výroba stránok