Galérie

wild nature gallery

Back

nedeľa, 28. júl 2019

Bzdocha pásavá

Graphosoma lineatum je druh chrobákov v čeľadi Pentatomidae. Je tiež známa ako Striped bug a Minstrel bug. G. lineatum môže dosiahnuť dĺžku 8 - 12 mm (0,31 - 0,47 palca). Telo je takmer okrúhle, s veľkým štítom. Základná farba hornej strany tela je oranžovo žltá so širokými čiernymi pozdĺžnymi pruhmi. Pronotum má šesť čiernych pásov. Antény sú čierne. Tiež strany brušných segmentov (konexivum) sú žlté s mnohými malými čiernymi škvrnami. Nohy sú väčšinou červenkastooranžové, čo ho odlišuje od relatívneho, G. italicum.
Oranžové a čierne varovné farby (aposematizmus) naznačujú, že hmyz chutná nechutne a chráni ich pred dravcami. Nymfy nemajú oranžovo-čierny pruh, namiesto toho sú väčšinou nahnedlé.
Tieto chyby štítov sa často nachádzajú na dáždnikoch Apiaceae (Daucus, Heracleum, Anthriscus, Foeniculum atď.).
G. lineatum je hmyz teplých a slnečných plôch. Uprednostňuje teplé svahy a lúky, ktoré sa nachádzajú na južných svahoch. G. lineatum sa šíri cez západné Palearktické more a vyskytuje sa v celej oblasti Stredozemného mora, pričom severná hranica distribúcie výrazne kolíše. V posledných desaťročiach sa severná hranica v západnej a strednej Európe výrazne rozšírila na sever, takže tento druh sa teraz vyskytuje až po Severné more a Baltské more (Jutsko a južné Švédsko). V Nemecku sa tento typ vyskytuje všade, s výnimkou severozápadu, a nie je regionálne zriedkavý. V Rakúsku je rozšírený, ale iba lokálne. Hmyz sa nachádza v polostieni v suchých až vlhkých biotopoch. Poddruh G. l. siciliencis sa vyskytuje iba na Sicílii.
Bzdochy (Heteroptera) sú taxón hmyzu malej, strednej až značnej veľkosti (od 1 mm do cca 90 mm) s bodavo-cicavými ústnymi ústrojmi (bodec, cuciak), smerujúcimi dozadu a pod telo. Prevažná väčšina druhov má telo viacmenej sploštené. Typickým pre bzdochy je ich prvý pár krídel, označovaný ako polokrovky (hemielytry), ktorý sa v zjednodušenom poňatí delí na bazálnu sklerotizovanú a koncovú blanitú časť. Polokrovky v pokoji ležia plocho nad bruškom, pričom ich blanité konce sa navzájom prekrývajú. Druhý pár krídel je blanitý, v pokoji zložený pod prvým párom. Bzdochy sú pomerne rozmanitou skupinou hmyzu. Na celom svete bolo dosiaľ zaznamenaných viac než 40 000 druhov, z toho zhruba 900 na Slovensku.

 

(latin: Graphosoma lineatum)

nedeľa, 28. júl 2019
created by: Marek Sarvas - výroba stránok